مقاله


کد مقاله : 139609251537519672

عنوان مقاله : شادکامی و ویژگی‌های جمعیّت شناختی مؤثر بر آن در ایثارگران

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 216

فایل های مقاله : 489 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اعظم نوفرستی a.noferesty.20@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شادکامی در ایثارگران و همسران آن ها و تعیین ویژگی های جمعیّت شناختی مؤثر بر شادکامی آن ها انجام گرفت. بدین منظور نمونه ای به تعداد 1135 نفر از جانبازان، همسران جانبازان، آزادگان، همسران آزادگان و همسران شهدا که اسامی آنان در فهرست اسامی بنياد شهيد و امور ايثارگران در سال 91 وجود داشت از 10 استان تهران (243 نفر)، اصفهان (150 نفر)، خوزستان (113 نفر)، گيلان (100 نفر)، کرمانشاه (130 نفر)، بوشهر (120 نفر)، گلستان (79 نفر)، خراسان جنوبی (78 نفر)، آذربایجان غربی (82) و سیستان و بلوچستان (78) بر اساس شيوه نمونه گيري طبقه اي سهميه اي نامساوي انتخاب شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي و شادکامی آکسفورد بر روی گروه نمونه اجرا و نتايج حاصل از این پرسشنامه ها تجزيه و تحليل گرديد. يافته هاي به دست آمده از این پژوهش نشان مي دهد که 1- میزان شادکامی در جمعّیت ایثارگران نسبت به میانگین جامعه پایین تر است. نمره شادکامی جانبازان و ایثارگران در رتبه 35 درصدی افراد جامعه قرار دارد. 2- میزان شادکامی در استان کرمانشاه از همه کمتر و در استان گیلان از همه بیشتر است. 3- میزان شادکامی در همسران آزادگان از همه بیشتر و در همسران شهید از همه کمتر است. 4- بین سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، سلامت جسمانی و سلامت روانی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد در حالی که بین جنس و وضعیت تأهل با شادکامی رابطه معنادار وجود ندارد.