فهرست مقالات


شماره 8 سال 3 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970223161337112110 بررسی رابطه دينداري با ميزان بهزيستي رواني زوجين مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره
مجید معینی زاده
محسن اصغریار
2 1397040312839112909 پیش بینی مولفه های بهزیستی روانشناختی با استفاده از سبک های شوخ طبعی
سعید بینیاز جویانی
ساره قربانی
محمدرضا شعیری
محمود دژکام
3 13970119204423101532 رابطه هیجان اندیشه با سرسختی روانشناختی و ویژگیهای شخصیت"
مرضیه سادات ابراهیمی
ناصرالدین کاظمي حقیقي.
4 1397041015643113059 رابطه بین سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی
محمدعلی بشارت
فرزانه رنجبرشیرازی
فاطمه دهقانی آرانی
5 13970930166323 رابطه کمال¬گرایی و هوش معنوی با شخصیت خودشیفته در دانشجویان
طیبه محمودی
سیده فضیله آلبوشوکه
6 1396110120293950389 مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی زوجین بر اساس آشنایی پیش ازازدواج
معصومه بذول نژاد
7 13980326190161 آموزش همدلی و ادراک از پیآمد رفتار بر پرخاشگری در کودکان نافرمان

شماره 7 سال 2 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13961222144848101284 پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت براساس هوش معنوی، عواطف مثبت- منفی و شادکامی
فاطمه رعیت آبادی
2 139612221516101285 نقش میانجی امید در رابطه‌ی تاب‌آوری با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی
محمد رضا جهانگیرزاده
محمد فرهوش
سکینه قربانی
سید محمدحسن میرمحمدیان
3 13961222151017101286 تاثیر آموزش تاب‌آوری به روش پنسیلوانیا بر مدیریت استرس دانش‌آموزان
محمد غلام زاده
سید علی کیمیایی
محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد
4 13961222152655101288 محیط مدرسه با خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی
مـهدی شمـالی احمدآبادی
زهره کریمـی احمـدآبـادی
مریم
مهـدی فـرهنگ نژاد
حـميـدرضا پيـمان فر
عاطفه برخورداری احمدآبادی
5 13961222153458101289 مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی مردان متاهل بر اساس آشنایی پیش از ازدواج
معصومه بذول نژاد
6 1396122215393101290 سبک‌های دلبستگی و رضایتمندی از زندگی نوجوانان
ساناز وثوقی
رقیه عیدی خطیبی
زینب خانجانی

شماره 6 سال 2 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092615351819716 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی با میزان شدّت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی
بهزاد ریگی کوته
محمد ابراهیم زاده موسوی
فرهاد کهرزایی
موسی چاکری حکمی
امیر اکبری اصفهانی
2 13960927849119721 اثربخشي آموزش بهترین خود ممکن (BPS) بر افزايش خوش‌بینی و کاهش فشار خون
حامد نوری
محمد حاتمی
عباسعلی الهیاری
3 13960927903719722 بررسی رابطه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
کبری کاظمیان مقدم
4 13960927932119723 شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط سازماني مدارس شهرستان پلدشت از ديدگاه مديران و معلمان ابتدائي
بهمن شفیعی
حیدرعلی زارعی
5 13960927973319724 فرا تحلیلی بر پژوهش های انجام شده در زمینه اثربخشی مداخلات درمانی در کاهش اضطراب امتحان
مریم محمدتقی نسب
6 139609279101519725 ارتباط هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایتمندی زناشویی در معلمان شهرستان تکاب
محمد آزاد عبدالله پور
وحید سلامی
7 13960927913219726 نقش الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی زوجین در پیش‌بینی تاب‌آوری
محمد جواد اصغری ابراهیم آباد
محمد غلام زاده
8 139609279162619727 اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان، بهبود خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
مریم عظیمی
محمد حاتمی
9 139609279194119728 بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و نیازهای هرمی مزلو در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان
محمد جواد اصغری ابراهیم آباد
مهدی قائم پناه

شماره 5 سال 2 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139609261541119707 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی با میزان شدّت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی
بهزاد ریگی کوته
محمد ابراهیم زاده موسوی
فرهاد کهرزایی
موسی چاکری حکمی
امیر اکبری اصفهانی
2 1396092615102519708 اثربخشي آموزش بهترین خود ممکن (BPS) بر افزايش خوش‌بینی و کاهش فشار خون
حامد نوری
محمد حاتمی
عباسعلی الهیاری
3 1396092615135119709 بررسی رابطه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
کبری کاظمیان مقدم
4 1396092615165619710 شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط سازماني مدارس شهرستان پلدشت از ديدگاه مديران و معلمان ابتدائي
باقر سرداری
حیدرعلی زارعی
5 1396092615205319711 فرا تحلیلی بر پژوهش های انجام شده در زمینه اثربخشی مداخلات درمانی در کاهش اضطراب امتحان
مریم محمدتقی نسب
6 1396092615231419712 ارتباط هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایتمندی زناشویی در معلمان شهرستان تکاب
محمد آزاد عبدالله پور
وحید سلامی
7 1396092615264319713 نقش الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی زوجین در پیش‌بینی تاب‌آوری
محمد جواد اصغری ابراهیم آباد
محمد غلام زاده
8 1396092615294519714 اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان، بهبود خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
مریم عظیمی
محمد حاتمی
9 1396092615321019715 بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و نیازهای هرمی مزلو در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان
محمد جواد اصغری ابراهیم آباد
مهدی قائم پناه

شماره 4 سال 2 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092613593619701 تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت مادر بر دلبستگی ناایمن کودکان 2 تا 5 سال
مختار ویسانی
سرور احمدی
شایسته یزدان پناه
2 13960926144019702 تبیین مؤلفه های خوش بینی علمی دانش آموزان
صادق حامدی نسب
حسین شکوهی فرد
3 139609261473119703 بررسی رابطه اضطراب اجتماعی، باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با احساس غربت در دانشجویان کوی دانشگاه تهران
امید حمیدی
مختار ویسانی
سرور احمدی
4 139609261411119704 اثر بخشی آموزش گروهی روانشناسی مثبت بر باورهای غیر منطقی و کیفیت زندگی بیماران افسرده
محسن روح الهی
محسن روح الهی
داوود تقوایی
5 1396092614164319705 مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری
خدیجه پژوهشی نیا
حسین سوری
6 1396092614211419706 خانواده درمانی وجودی (رویکردی فراموش شده در درمان خانواده)
الهام فنایی
احمد امانی

شماره 3 سال 1 زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092611541019692 اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی زندانیان مواد مخدر
سید موسی طباطبایی
هادی صفری
گوهر آلبویه
الهه مجد آرا
مجتبی رجب پور
2 1396092611591319693 حافظه و توصیف صفات مثبت مربوط به خود: شاخصی مؤثر در ذهن آگاهی
وحید نجاتی
سامان کمری
3 139609261214919694 روابط عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی در دختران نوجوان
نغمه تقوی
پرویز آزادفلاح
فرشته موتابی
ابراهیم طلایی
4 139609261253519695 رابطه سرمایه های روانشناختی و خلاقیت کارکنان با توانمندسازی روانشناختی و انگیزش درونی
نوشین مشایخی
زهرا خادم دزفولی
5 139609261281219696 تأثیر سبک دلبستگی بر کیفیت ارتباط پیش از ازدواج
رباب حامدی
زهره خسروی
مهرانگیز پیوسته گر
زهرا درویزه
روشنک خدابخشی
غلامرضا صرامی
6 139609261214019697 اثربخشی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و خودکارآمدی دانش‌آموزان
زهرا درویزه
امید مساح
محمدرضا کرمی

شماره 2 سال 1 پاییز 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139609261124719686 بهبود کيفيت زندگي و سازگاري زوجين نابارور با درمان يکپارچه¬نگر معنوي - مذهبي
قاسمعای خشنود
مسعود غلامعلی لواسانی
امید حمیدی
علی خشنود
2 1396092611141219687 تأثیر کیفیت رابطه ولی- فرزندی بر سازگاری روانشناختی در دختران نوجوان
فرشته سادات درت التاج تهرانی
سیمین حسینیان
مهرزاد فراهتی
3 1396092611194419688 تأثیر آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان با والد مستبد
سعیده ایمانی
احمد برجعلی
فرامرز سهرابی
4 139609261124719689 قدردانی در افراد دارای تجربه ی نزديک به مرگ
علی تقی قاسمیان نژاد جهرمی
محمد باقر کجباف
احمد برجعلی
5 1396092611321919690 تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار
داوود کشاورز
هادی مولایی یساولی
6 1396092611352119691 تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تعارضات والد – فرزند، سازگاری و رضایت از زندگی
سودابه بساک نژاد
سیمین حسینیان
مهناز مهرابی زاده هنرمند
نیما گنجی

شماره 1 سال 1 تابستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139609251537519672 شادکامی و ویژگی‌های جمعیّت شناختی مؤثر بر آن در ایثارگران
اعظم نوفرستی
2 139609269132619680 اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی مقیاس همدلی (E_Q)
نیما گنجی
فاطمه معین الغربائی
عبدالحسین صادقی مرشت
بهار صادقی
سید کاظم رسول زاده طباطبایی
3 139609269365319681 اثربخشی مهارت های تاب آوری در رشد تاب آوری، کیفیت زندگی و کاهش تعارضات زوجین
محمد حاتمی
فروغ رمضانی
4 139609269584219682 تأثیر ادراک از سبک والدگری بر میزان سرسختی دانش آموزان پسر
علی پژوهنده
فاطمه معین الغربایی
مهدی فدایی
خدیجه دروگر
5 139609261072819683 مدل یابی ﻋﻠّﻰ میان مبادله رهبر– عضو، حمايت سازماني ادراك شده و عاطفه نسبت به شغل با مؤلفه هاي نهگانه سلامت سازماني و بهزیستی روان شناختی کارکنان بیمه خدمات درمانی
ریحانه دژبان
آذین تقی پور
6 139609261013719684 هوش هیجانی و هیجان خواهی در دختران فراری و غیرفراری
بهمن شفیعی
حمزه فرهادی نیا
7 1396092610213319685 بررسي تاثير بازي درماني در پيشرفت آموزشي معلولين ذهني آموزش پذير
مسعود صیادی
نیما گنجی
مریم فرشادان

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)