درباره ما


پیشرفت روز افزون دانش روانشناسی به ویژه در حوزه روانشناسی مثبت، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش­ ها و تحقیقات روانشناسی مثبت را برای استفاده محققان و علاقمندان ایجاب کرده است. در این راستا فصلنامه‌های علمی و پژوهشی، علمی- تخصصی و علمی- ترویجی نقش کلیدی و اساسی در فرایند ثبت، نشر و ارتقای سطح این پژوهش‌ها و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران عرصه روانشناسی داشته­ اند. فصلنامه علمی- تخصصی روانشناسی مثبت ناشر یافته‌های پژوهشی شما در حوزه روان­شناسی مثبت است و در راه کسب مرجعیت علمی تلاش می‌کند. از این ­رو از همه متخصصان، محققان و دانشجویان علاقمند به حوزه روانشناسی مثبت دعوت می‌شود که با ارسال مقالات علمی خود ما را در این زمنیه یاری نمایند.

گر یک نفست ز زندگانی گذرد            مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که سرمایه سودای جهان         عمر است، چنان کش گذرانی گذرد

                                                                                                     

مجله روانشناسی مثبت آماده پذیرش مقالات اصیل پژوهشی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقمند به این حوزه جدید در روانشناسی می­باشد. محورهای عمده پژوهش عبارتند از:

v     بهزیستی روانشناختی

v     نقش شادی و هیجان مثبت در بهزیستی روانشناختی

v     امید و خوش­بینی

v     رضایت از زندگی

v     عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی

v     صفات، ویژگی­ها و توانمندی­های مثبت

v     روانشناسی مثبت در اسلام