شناسنامه


صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي واحد استان البرز (گروه پژوهشي علوم شناختي)

مدیرمسئول: دکتر سيد علی‌اکبر هاشمي راد

سردبير: دکتر محمد حاتمي دانشيار دانشگاه خوارزمي

مدير داخلی: دکتر نیما گنجی

مدير اجرایی: پروانه فرهادبیگی

هيأت تحريريه:

- دکتر عباسعلي الهياري                استاديار دانشگاه تربيت مدرس

- دکتر رسول روشن                     دانشيار دانشگاه شاهد

- دکتر عبدالله شفیع‌آبادی              استاد دانشگاه علامه طباطبايي

- دکتر حسن احدي                     استاد دانشگاه علامه طباطبايي

- دکتر غلامعلي افروز                    استاد دانشگاه تهران

- دکتر شکوه نوابي نژاد                 استاد دانشگاه خوارزمي

- دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی          استاديار دانشگاه خوارزمي

- دکتر احمد برجعلي                    دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي

- دکتر شهریار شهیدی                  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر شیوا دولت‌آبادی                 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

- دکتر وحید نجاتی                      دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر محمد سلگي                     استادیار دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي

- دکتر علی‌اکبر سليماني               استادیار دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي

همکاران اين شماره:

   - احمدرضا فیروزی                      سرپرست جهاد دانشگاهی واحد البرز

- دکتر مهشید منزوی                   مدیر گروه‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی

- نگار کریمی                             عضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز

- شیوا فرمانی شهرضا                   عضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز

 

 

صفحه‌آرایی و گرافيک: حسن رنجبر

نشاني دفتر مجله در استان البرز: کرج، خیابان 45 متری گلشهر، خیابان پونه شرقی، ساختمان دارا، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، گروه پژوهشی علوم شناختی

نشانی دفتر مجله در تهران: خیابان طالقانی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، پلاک 50، جهاد دانشگاهی.

 

شماره تماس تهران: 02177600055

شماره تماس کرج: 34530671-026