آخرین شماره


شماره 7 سال 2
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت براساس هوش معنوی، عواطف مثبت- منفی و شادکامی ( DOI : 0)
( فاطمه رعیت آبادی )
2 - نقش میانجی امید در رابطه‌ی تاب‌آوری با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی ( DOI : 0)
( محمد رضا جهانگیرزاده - محمد فرهوش - سکینه قربانی - سید محمدحسن میرمحمدیان )
3 - تاثیر آموزش تاب‌آوری به روش پنسیلوانیا بر مدیریت استرس دانش‌آموزان ( DOI : 0)
( محمد غلام زاده - سید علی کیمیایی - محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد )
4 - محیط مدرسه با خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی ( DOI : 0)
( مـهدی شمـالی احمدآبادی - زهره کریمـی احمـدآبـادی - مریم - مهـدی فـرهنگ نژاد - حـميـدرضا پيـمان فر - عاطفه برخورداری احمدآبادی )
5 - مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی مردان متاهل بر اساس آشنایی پیش از ازدواج ( DOI : 0)
( معصومه بذول نژاد )
6 - سبک‌های دلبستگی و رضایتمندی از زندگی نوجوانان ( DOI : 0)
( ساناز وثوقی - رقیه عیدی خطیبی - زینب خانجانی )