جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092615294519714 اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان، بهبود خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
محمد حاتمی
مریم عظیمی
2 139609279162619727 اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان، بهبود خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
محمد حاتمی
مریم عظیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)