جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092615231419712 ارتباط هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایتمندی زناشویی در معلمان شهرستان تکاب
وحید سلامی
محمد آزاد عبدالله پور
2 139609279101519725 ارتباط هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایتمندی زناشویی در معلمان شهرستان تکاب
وحید سلامی
محمد آزاد عبدالله پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)